Årsmöte 2007 Kallelse årsmöte 2007 Dagordning Årsmötet 2007 Verksamhetsberättelse för år 2007 Protokoll årsmöte 2007 Årsmöte 2008 Dagordning Årsmötet 2008 Valberedning 2008 Verksamhetsberättelse för år 2008 Protokoll årsmöte 2008 Årsmöte 2009 Dagordning Årsmötet 2009 Valberedning 2009 Verksamhetsberättelse för år 2009 Protokoll årsmöte 2009 Årsmöte 2010 Kallelse årsmöte 2010 Dagordning Årsmötet 2010 Valberednings förslag 2010 Inventarieförteckning 2010 Verksamhetsberättelse för år 2010 Motion 1 Motion 2 Motion 3 Protokoll årsmöte 2010 Årsmöte 2011 Kallelse årsmöte 2011 Dagordning 2011 Inventarieförteckning 2011 Ekonomisk berättelse 2011 Revisionsberättelse 2011 Motion 1 Motion 2 Motion 3 Motion 4 Motion 5 Motion 6 Prokoll Årsmöte 2011
Årsmöte 2012 Kallelse årsmöte 2012 Dagordning 2012 Ekonomisk berättelse 2012 Revisionsberättelse 2012 Motion 1 Motion 2 Årsmöte 2013 Kallelse årsmöte 2013 Dagordning 2013 Ekonomisk berättelse 2013 Revisionsberättelse 2013 Versamhetsberättelse 2013 Årsmötesprotokoll 2013
Jägersro Villaägareförening
Årsmöte 2007 Kallelse årsmöte 2007 Dagordning Årsmötet 2007 Verksamhetsberättelse för år 2007 Protokoll årsmöte 2007 Årsmöte 2008 Dagordning Årsmötet 2008 Valberedning 2008 Verksamhetsberättelse för år 2008 Protokoll årsmöte 2008 Årsmöte 2009 Dagordning Årsmötet 2009 Valberedning 2009 Verksamhetsberättelse för år 2009 Protokoll årsmöte 2009 Årsmöte 2010 Kallelse årsmöte 2010 Dagordning Årsmötet 2010 Valberednings förslag 2010 Inventarieförteckning 2010 Verksamhetsberättelse för år 2010 Motion 1 Motion 2 Motion 3 Protokoll årsmöte 2010 Årsmöte 2011 Kallelse årsmöte 2011 Dagordning 2011 Inventarieförteckning 2011 Ekonomisk berättelse 2011 Revisionsberättelse 2011 Motion 1 Motion 2 Motion 3 Motion 4 Motion 5 Motion 6 Prokoll Årsmöte 2011
Årsmöte 2012 Kallelse årsmöte 2012 Dagordning 2012 Ekonomisk berättelse 2012 Revisionsberättelse 2012 Motion 1 Motion 2 Årsmöte 2013 Kallelse årsmöte 2013 Dagordning 2013 Ekonomisk berättelse 2013 Revisionsberättelse 2013 Versamhetsberättelse 2013 Årsmötesprotokoll 2013
Jägersro Villaägareförening c/o Zoran Cullibrick Ponnygatan 23 212 35 Malmö Email: kontakt@jvf.info
Jägersro Villaägareförening