Jägersro Villaägareförening
Jägersro Villaägareförening c/o Zoran Cullibrick Ponnygatan 23 212 35 Malmö Email: kontakt@jvf.info
Texten nedan är från Malmö Stad daterat 2020-04-20 och där svarar de enligt följande: Hej! Denna situation är av civilrättslig karaktär mellan grannarna. "Strålkastaren kan möjligen utgöra ofredande (4:7 Brottsbalk). För att det ska vara fråga om ofredande krävs att grannen vet om att det han gör stör er, det har ni som du nämner talat om för honom. I praxis finns exempel på grannar som dömts för ofredande när dom till exempel väsnas med gräsklippare. Det är svårt för mig att uppskatta om störningen som drabbar er på grund av strålkastaren är tillräckligt allvarlig för att det ska vara fråga om ett ofredande, men bedömer ni att det ni utsätts för är ett ofredande kan ni göra en polisanmälan. " Styrelsens kommentar: Det har varit ytterligare en skrivelse som inkom för ett tag sen angående den nya bilfirmans (på Hästvägen) skyltar och "julgransbelysning" men svaret är ungefär likadant. Dock är detta ett företag och Tekniska Nämnden kan göra inspektioner och påtala om det skulle vara väldigt störande och inte utfört korrekt. När det gäller privata fastigheter är det som sagt i första hand dialog som gäller och att man ber grannen rikta ner belysning eller minska känsligheten till sensorn. Är grannen helt ointresserad av att göra något får man som sagt i yttersta fall göra en polisanmälan. Kan inte heller läsa mig till att Malmö Stad har någon uttalad policy utan det är sunt förnuft och dialog som gäller. Till nästa JVF-blad kan vi självklart påtala att man ska se över sina belysningar så de inte stör. Vi lägger även ut svaret från Malmö Stad på vår hemsida. Tack för ditt mail. mvh Zoran/ordförande