JVF BLADET
Medlemsinformation från din villaförening
September 2022
www.jvf.info
Nu har vi en Facebookgrupp som man kan  läsa om vad som händer i Jägersro villaområde.  Där kan även medlemmar lägga in frågor eller tips om allt som berör vårt område. Har man något man vill sälja
tips om allt som berör vårt område. Har ma n något man vill sälja eller behöver hjälp att rensa en hängränna ka n ma n lägga upp detta och kanske lösa det. Hoppas så många som möjligt går med. Någon har kanske en massa frukt som man vill bli av med? Eller barnkläder? Eller en gammal cykel? Hur länge ska det grävas upp gator? Garageloppis? Händer det något nytt me d Tr avbanan så kan styrelsen skriva om det. Just nu har vi lagt upp länkar till energirå dgivning och solceller.
Självklart håller vi en god ton på diskussioner . Hälsningar från Styr elsen.
Planerar du att jobba på huset under hösten.
Som medlem i JVF kan du låna verktygen. VI har utökat arsenalen av små prak tiska hjälpmedel.
Krysslaser
Bensindriven häcksax
Kostar 100:- att hyra inkl. bensin
Hole-in-one
Bosch Laseravstånds- mätare
Bosch multidetektor
Hej alla medlemma r!
Priset på el har ökat, allra mest i södra Sver- ige, och det väntas stiga mer. Här får du enkla tips på hur du kan sänka din ener- giförbrukning och
göra en insats för kli-matet.  Det finns många större
Det finns många större åtgärder, till exempel att installera solceller , som kan minska ener- giförbrukningen dras- tiskt. De är effektiva men installationen kräver både tid och
pengar. Här har vi, med hjälp av Malmö stads energi- och klimatråd-givare, samlat snabba
givare, samlat snabba energispartips som du som bor i lägenhet eller hus kan göra direkt för att minska förbruknin- gen i vardagen.
Gå med i vår Fa cebook- grupp och läs alla nyttiga spartips! Sök på Jägersro Villaäga- re förening.
- Allmänna energispartips
- Uppvärmningsspartips
- Varmvattentips
Vi tipsar hur du kan spara energi och pengar.
Energispartips från Malmö Stad
Solguiden - Information om solenergi.
9 nyttiga punkter för dig som fun- derar på att installera sol- paneler.
Gå in på vår Facebooksida och kolla de- taljerna.