Jägersro Villaägareförening
Saxat ur Sydsvenskan den 12 oktober 2020 Över 700 personer har skrivit på mot förtätning av Bellevuegården Det planeras fler hus bland de gröna kullarna på gårdarna i östra Bellevuegården – och på parkeringen. Men nu säger de boende stopp och belägg. Över 700 personer har skrivit på en protestlista mot förtätningen. Malmö stad behöver mer bostäder – och de ska byggas innanför Yttre Ringvägen. Just nu finns flera planer på att förtäta Malmös miljonprogramsområden. Något som de boende protesterar mot, även på Bellevuegården: ”Förtätning innebär mer problem, särskilt för ett område som redan har massvis med problem med droghandel, mord, mordbränder och massvis med rån och våldsbrott”. Så skriver en av de boende på Bellevuegården i sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret. Det är ett yttrande om den nya planen som innebär att det byggs 260 nya bostäder i kvarteren. Det ska bli nya höghus, radhus och studentboende. Idag finns 960 lägenheter i området. ”Vi bor väldigt fint här, mycket grönt och luftigt. Nu vill ni tränga in ett flertal hus på en liten yta” skriver en annan av de boende. – Nu har vi lite över 700 namninskrifter mot bygget, säger John Bengtsson. Han är en av de boende som engagerat sig i frågan och Sydsvenskan intervjuade honom i maj när den nya planen var ute på samråd. Efter samrådet ska alla yttranden vägas in i planens slutgiltiga förslag. – MKB har velat ha ett nytt möte med oss för att se vad vi tyckte och sedan ändra planen. Men vi är emot bygget helt och hållet, säger John Bengtsson. I slutet av oktober är det tänkt att stadsbyggnadsnämnden ska fatta beslut om planen i Bellevuegården. I så fall blir det en granskningsperiod – och allmänheten får en ny chans att lämna in yttrande. Först efter att stadsbyggnadskontoret tagit hänsyn till de nya yttrandena blir det beslut först i stadsbyggnadsnämnden och sedan i kommunfullmäktige. – Vi överklagar det, säger John Bengtsson. FAKTA Fler invånare i miljonprogrammen har protesterat mot förtätning Almgården, planprogram var på samråd i våras. Beslut väntas i december. Ur samrådets handlingar: ”Vart ska dagvattnet ta vägen nu när den gräsmatta och träd försvinner?” ”Man bygger ett nytt hus väldigt nära. Det blir insyn hos varandra.” • Ur Holma Kroksbäcks planprogram 2016: ”Uttrycks allmänna farhågor kring införandet av ny bebyggelse (förtätningen). Bland annat anses att den nya bebyggelsen placerats allt för tätt inpå den befintliga (utsikt, solljus och uppskattade fria ytor försvinner) och att det är för mycket ny bebyggelse som föreslås. ” • Ur Törnrosen Örtagårds planprogram: ”Låt de två gröna backar bredvid Zlatan Court fotbollsplanen vara, där har ni tänkt att bygga radhus. Jag tycker inte man ska bygga något där alls. Det område är mycket vackert och unikt i Rosengård. ” ”Jag tror inte att det en så bra ide med bilar där. Vägen är trång och jag tänker säkerhetsmässigt" ”Det blir för tätt att bygga hus så nära varandra.”
Jägersro Villaägareförening c/o Zoran Cullibrick Ponnygatan 23 212 35 Malmö Email: kontakt@jvf.info
Saxat ur Sydsvenskan den 12 oktober 2020 Över 700 personer har skrivit på mot förtätning av Bellevuegården Det planeras fler hus bland de gröna kullarna på gårdarna i östra Bellevuegården – och på parkeringen. Men nu säger de boende stopp och belägg. Över 700 personer har skrivit på en protestlista mot förtätningen. Malmö stad behöver mer bostäder – och de ska byggas innanför Yttre Ringvägen. Just nu finns flera planer på att förtäta Malmös miljonprogramsområden. Något som de boende protesterar mot, även på Bellevuegården: ”Förtätning innebär mer problem, särskilt för ett område som redan har massvis med problem med droghandel, mord, mordbränder och massvis med rån och våldsbrott”. Så skriver en av de boende på Bellevuegården i sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret. Det är ett yttrande om den nya planen som innebär att det byggs 260 nya bostäder i kvarteren. Det ska bli nya höghus, radhus och studentboende. Idag finns 960 lägenheter i området. ”Vi bor väldigt fint här, mycket grönt och luftigt. Nu vill ni tränga in ett flertal hus på en liten yta” skriver en annan av de boende. – Nu har vi lite över 700 namninskrifter mot bygget, säger John Bengtsson. Han är en av de boende som engagerat sig i frågan och Sydsvenskan intervjuade honom i maj när den nya planen var ute på samråd. Efter samrådet ska alla yttranden vägas in i planens slutgiltiga förslag. – MKB har velat ha ett nytt möte med oss för att se vad vi tyckte och sedan ändra planen. Men vi är emot bygget helt och hållet, säger John Bengtsson. I slutet av oktober är det tänkt att stadsbyggnadsnämnden ska fatta beslut om planen i Bellevuegården. I så fall blir det en granskningsperiod – och allmänheten får en ny chans att lämna in yttrande. Först efter att stadsbyggnadskontoret tagit hänsyn till de nya yttrandena blir det beslut först i stadsbyggnadsnämnden och sedan i kommunfullmäktige. – Vi överklagar det, säger John Bengtsson. FAKTA Fler invånare i miljonprogrammen har protesterat mot förtätning Almgården, planprogram var på samråd i våras. Beslut väntas i december. Ur samrådets handlingar: ”Vart ska dagvattnet ta vägen nu när den gräsmatta och träd försvinner?” ”Man bygger ett nytt hus väldigt nära. Det blir insyn hos varandra.” • Ur Holma Kroksbäcks planprogram 2016: ”Uttrycks allmänna farhågor kring införandet av ny bebyggelse (förtätningen). Bland annat anses att den nya bebyggelsen placerats allt för tätt inpå den befintliga (utsikt, solljus och uppskattade fria ytor försvinner) och att det är för mycket ny bebyggelse som föreslås. ” • Ur Törnrosen Örtagårds planprogram: ”Låt de två gröna backar bredvid Zlatan Court fotbollsplanen vara, där har ni tänkt att bygga radhus. Jag tycker inte man ska bygga något där alls. Det område är mycket vackert och unikt i Rosengård. ” ”Jag tror inte att det en så bra ide med bilar där. Vägen är trång och jag tänker säkerhetsmässigt" ”Det blir för tätt att bygga hus så nära varandra.”
Jägersro Villaägareförening